บ้านพักเดี่ยว หลังละ 2,500 บาท
ห้องพักหมู่คณะ ห้องละ 1,000 บาท
พร้อมอาหารเช้า กาแฟ เครื่องดื่ม

จัดอาหารตามมื้อ เป็นรายหัว
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
1.
2.
3.
 
เบอร์โทรศัพท์ 081-4293582 ติดต่อคุณพี่โร่
มาให้ประทับใจ จากไปให้คิดถึง...
เบอร์โทรศัพท์ 081-4293582 ติดต่อคุณพี่โร่
www.rimtale.net
E-mail @hotmail.com