ติดต่อสอบถาม จองห้องพัก

เบอร์โทร. 081 -4293582

บริการ
1.ห้องพัก
2.อาหารเช้า กาแฟ
3.Free WiFi
 
เบอร์โทรศัพท์ 081-4293582 ติดต่อคุณพี่โร่
มาให้ประทับใจ จากไปให้คิดถึง...
เบอร์โทรศัพท์ 081-4293582 ติดต่อคุณพี่โร่
บ้านริมทะเล รีสอร์ท แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี